Ein ffordd o weithio

Y Broses Cyngor 5 Cam

 

Sut ydym ni'n cael ein talu

Does dim cost am y cyfarfod cyntaf, a does dim ymrwymiad ynghlwm wrtho.

Os byddwch yn penderfynu mynd ymhellach gyda’ch busnes, byddwn yn rhoi manylion strwythur ffioedd pwrpasol sy’n cael ei deilwra at eich anghenion, eich amgylchiadau personol a maint a chymhlethdod eich busnes. 

Cytunir ymlaen llaw ar fanylion y gwasanaethau a ddarperir, a chost ein cyngor, cyn cychwyn ar unrhyw waith fydd yn golygu cost ichi er mwyn i chi fod yn sicr fod ein cynnig yn addas i chi.