Cysylltu â ni

Cysylltu â ni

CAPTCHA code

CYSYLLTU

Mae croeso i chi gysylltu ag unrhyw un o'r swyddfeydd ar y rhifau isod, neu gellir llenwi'r ffurflen gyferbyn a'i hanfon atom, a bydd un o'n staff yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.


EIN SWYDDFEYDD

  • Cyfeiriad: Tŷ Mostyn, Stryd y Farchnad, Y Drenewydd, Powys, SY16 2PQ
  • Rhif ffôn: 01686 626616
  • Ebost: newtown@reesastley.co.uk
  • Cyfeiriad: 29 Rhodfa'r Gogledd, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2JN
  • Rhif ffôn: 01970 624261
  • Ebost: aber@reesastley.co.uk

ORIAU BUSNES

  • Dydd Llun - Gwener 9am to 5pm
  • Dydd Sadwrn - Ar gau
  • Dydd Sul - Ar gau

Cwynion

Os nad ydych yn hapus gyda’r ffordd rydym yn trafod unrhyw achos, byddem yn eich annog i geisio datrys y broblem trwy gysylltu ag: Alun Hughes ar 01686 626616.

Ein nod yw rhoi gwasanaeth o’r radd flaenaf i bawb; fodd bynnag os ydych am gofrestru cwyn, dylech ysgrifennu at Mr Alun Hughes, Rees Astley Insurance Brokers Cyf, Tŷ Mostyn, Stryd y Farchnad, Y Drenewydd, Powys SY16 2PQ neu drwy ffonio 01686 626019, neu drwy anfon ffacs at 01686 628457.

Os nad yw’n bosib datrys eich cwyn yn uniongyrchol, efallai y bydd gennych hawl i fynd at Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol i gael asesiad a barn annibynnol.

Rhif ffôn Llinell Gymorth y GOA yw: 0800 023 4587 ac mae eu cyfeiriad fel a ganlyn Financial Ombudsman Services, Exchange Tower, London E14 9SR; a chyfeiriad eu gwefan yw: http://www.financial-ombudsman.org.uk