Cynllunio Cyfoeth y Teulu

Mae mwy na chreu cyfoeth ynghlwm wrth y gallu i gynllunio’n llwyddiannus ar gyfer cyfoeth; mae’n golygu hefyd sicrhau fod mesurau yn eu lle i’w diogelu, a’i drosglwyddo i’r genhedlaeth nesaf yn y ffordd fwyaf dreth-effeithiol â phosib.

Mae Rees Astley yn gwerthfawrogi ichi weithio’n galed trwy gydol eich bywyd i sicrhau’r cyfoeth sydd gennych, ac rydym yn awyddus i’ch helpu fod yn sicr y bydd eich teulu’n ddiogel o safbwynt ariannol os byddwch yn marw.
Trwy ein gwasanaethau rheoli cyfoeth, gallwn helpu trwy ystyried y meysydd canlynol:

  • Cynllunio eich Ystâd Bersonol
  • Cynllunio ar gyfer Treth Etifeddiant (IHT)
  • Atwrneiaeth Barhaus
  • Cynllunio Ymddiriedolaethau
  • Eich Ewyllys

I gael mwy o wybodaeth ynghylch y cymorth sydd ar gael a helpu sicrhau cynllun cyfoeth cadarn, cysylltwch â ni.

Cynllunio'ch Ystâd Bersonol